کاریکاتورهای خودم

سلام این کاریکاتورها رو دوران دبیرستان کشیدم 

اصل کاریکاتورها رو مدرسه میخواست تا تو قسمت فرهنگی به دیوار بزنه

اینها همه کپی شده هست 

کاریکاتور "بعضی ها برای بقیه قیافه می گیرند" بهترین کاریکاتور تهران سال 89 شد

 

استفاده از کاریکاتور با ذکر نام طراح لطفا لبخند

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

 .

اثر از: پوریا آریافر  

/ 0 نظر / 66 بازدید