بی تو با تو ... - 31

خدایا بفهمانم که بی تو چه میشوم، اما نشانم نده...

اما خدایا هم نشانم بده، هم بفهمانم که با تو چه میشوم...

(دکتر شریعتی)

/ 3 نظر / 8 بازدید
مات خدا

وباز هم ممنون. قشنگ بود. پیشاپیش سال نوتون مبارک ایشالا که ارزوهاتون توسال جدید تحقق پیدا کنه. ارزومند ارزوهاتون درپناه حق[لبخند]