یگانه تکیه گاه

او که یگانه تکیه گاه من و توست!

پس؛ 

به تدبیرش اعتماد کن،

به حکمتش دل بسپار،

به او توکل کن؛ و به سمت او قدمی بردار،

تا ده قدم آمدنش به سوی خود را به تماشا بنشینی...

/ 0 نظر / 249 بازدید