او بخشنده ‏ترین بخشندگان است ... - 72

خداوند

نه به قدر رویاها

بلکه به اندازه ایمان و اطمینان توست که می بخشد

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

وقتی بچه بودم،دعا میکردم که خدا به من دوچرخه بده،

بعد فهمیدم که تخصص خدا در دادن چیزهای دیگه س،

بخاطر همین یه دوچرخه دزدیدم و

از خدا تقاضا کردم که منو ببخشه!!!

(آل پاچینو)

/ 16 نظر / 222 بازدید
نمایش نظرات قبلی
زهـــــرا

زندگی زیباست ! دقت کن . . . آرام رد شو ، حس کن ، نفس بکش . . . همه چیز نعمت است ! خدایا شکرت [رویا][گل]

زهـــــرا

هیچکس تنها نیست ، او در همه حال کنار ماست ! بی همتای اول

زهـــــرا

تو هدفی ، من دنبال توام تو معبودی ، من عبد توام توعشقی ، من عاشق توام تو نوری ، من شب پره توام تو بال باش ، من پرنده ام تو ارباب باش ، من برده ام تو همراه باش ، من رونده ام تو ناز باشی ، من نیازم تو آواز باشی ، من یه سازم خدایا فقط باش ، که بی تومی بازم [قلب]عاشقتم خدا جونم [قلب]

حسین

تبلیغاتیه عزیزم _ ممنون از حضورت

دریا

همه فـــــکر می کنیم چون گرفتاریم به خدا نمی رسیم ، اما غافلیم از اینکه چون به خــــــــــدا نمی رسیم گرفتاریم ..................................................[گل]

دریا

باران رحمت خدا همیشه و همه جا می بارد تقصیر ماست که کاسه هایمان را برعکس گرفته ایم! ..................................................[گل]

دریا

بشویید قلب هایتان را از هر احساس ناروا و مغزهایتان را از هر اندیشه خلاف و زبان هایتان را از هر گفتار ناپاک و دست هایتان را از هر آلودگی در بازار و بپرهیزید، از ناجوانمردی ها، ناراستی ها، نامردمی ها . مگر از زندگی چه می خواهید که در خدایی خدا یافت نمی شود ؟ که به شیطان پناه می برید ؟ .................................................[گل]

دریا

از خلق خواستن شــرمندگی است، اگــر بـرآورده شـود مـنـت اسـت، اگر برآورده نشود ذلت است. از خــــــــدا خـواستـن عـــزت اسـت، اگــــر بـرآورده شـود نـعمت است، اگر برآورده نشود حکمت است ..................................................[گل]

دریا

قلب من خانه ی خداست ممکن است گاهی گریه کنم ولی هیچگاه در تنهایی گریه نمیکنم خداوند اینجاست اشکهای مرا پاک می کند... چون ... قلب من خانه ی خداست ممکن است گاهی بیفتم و بلغزم اما هرگز در سقوط تنها نمی مانم خداوند هست و مرا بلند می کند... چون... قلب من خانه ی خداست شاید گاهی رنج بکشم اما هرگز در این رنج کشیدن تنها نمی مانم پروردگار مرا از رنجها رها می کند...چون... قلب من خانه ی خداست خوشحالم، برای اینکه میدانم هرگز تنها نیستم خداوند همواره با من است...چون... قلب من خانه ی خداست .....................................................[گل]

ستایش

ستایش خدای را که یگانه است و بی همتا