پرستو... - 97

 

پرستو 

در کویر آن نگاه ساده ات

می شود دریا رو دید

می شود از سنگفرش گونه ات

غنچه های سرخ چید

خنده ی مستانه ی کنج لبانت

دم به دم

می دهد بر من نوید

این نوید خوش که در این روزگار

می شود هم پای حس پاک تو

بال در بال پرستو های عشق

سوی خوبی های عالم پر کشید

 

می شود با خنده ی مستانه ات از خواب غم بیدار شد

می شود با اشک چشمت مست شد

عاشق مستی شد و جام می هُشیار شد

می شود با نغمه ی تنبور عشقت

همنشین بلبلان در گلشن و گلزار شد

می شود عشق تو و دردِ دل دیوانه را

در سرای سبز دنیا از شقایق ها شنید

 

می شود بار سفر بستن، گسستن، رخت بستن

می شود حتی به شور لیلی و مجنون رسید

 

می شود همراه تو از صفر عشق

تا همان جایی که مولانا رسید

تا بلندی های دور

پا برهنه، مثل یک آهو دوید 

 

 

شاعر: ؟؟
.
/ 34 نظر / 241 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دریا

توکل به خدا چون راه رفتن روی سیم شل است . تردید و ترس سبب می شود که تعادل و توازن را از دست بدهید و به ورطه تنگدستی و محدودیت بیفتید . البته اشکالی ندارد چون توکل به خدا نیز مانند سیرک بازی تمرین می خواهد . مهم نیست که چند بار شکست بخورید ، دیگر بار برخیزید و از نو آغاز کنید . چندی نخواهد گذشت که توازن و تعادل برایتان به صورت عادت در خواهد آمد .....................................................................[گل]

دریا

کاش که من بال و پری داشتم جانب کویش گذری داشتم آتش عشقش چو بجانم فتاد سوخت اگر بال و پری داشتم میزدم آتش به نهال حیات گر نه امید ثمری داشتم گلشن حسن تو ، که شاداب باد منهم از آن چشم بری داشتم رفتی از این شهر و نگفتی که من شیفته ی در بدری داشتم دل به رهش پر زد و میگفت باز کاش که من بال و پری داشتم ..................................................[گل]

الی

به نظر شما خدارو کجا میشه دید؟

دریا

به پرواز شک کرده بودم به هنگامی که شانه هایم از توان سنگین بال خمیده بود... شاملو .............................................[گل]

بیخیال اسم

غــــــــــــــــــــــصه مراکــــــــــــــــــــــــــــشت وقتی دیــــــــــــــــــــــدم دست به سینه من تمام راه را برای آغـــــــــــــــــوشت

(◕‿ ◕چــشـمـهاے פּحــشـے

نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروز خدای فردا هم هست ما اولین بار است که بندگی می کنیم ولی او قرن هاست که خدایی می کند

مژگان

تبریک به حسن انتخاب و سلیقه و متن های زیبایتان درود خدا بر شما میتوانم مطالبتون رو در سایتم کپی کنم؟ راستی خوشحال می شم به سایتمان بیایید و من رو با نظران و نقد ارزشمنذتان یاری بفرمایید HMS.SALEHIN.IR

محمد داداشی

خــــدایــــا ! ! ! خـــواهــــش کـــه هیــــچ . . . التمــــــاســـــت میـــکنـــــم دو راهــی هـــای زنــدگیـــم را بـــردار ! ! ! مـــن همیــــن یـــک راه را هــــم گــاهـــــی اشتــبــــاه میـــــروم . . .

ماهرخ

عالی