خدا تمام همه چیز است ... - 107

من امروز ده سال پیش
اگه 10 سال پیش برمی‌گشتم به عقب میدونی چی کار می‌کردم؟؟؟
بیشتر می‌خندیدم، بیشتر بازی می‌کردم، بیشتر شیطونی می‌کردم، بیشتر کمک می‌کردم، بیشتر لذت می‌بردم، بیشتر ورزش می‌کردم، بیشتر سفر می‌رفتم، بیشتر عشق می‌ورزیدم، بیشتر به فکر 1 ثانیه بعد بودم تا 5 سال بعدم، بیشتر میخوردم
کمتر ناراحت می شدم، کمتر استرس آینده رو داشتم، کمتر به شغل خوب فکر می‌کردم، کمتر گریه می‌کردم، کمتر غر می‌زدم، کمتر ناراحت می‌شدم، کمتر خجالت می‌کشیدم، کمتر وارد دنیای مجازی می‌شدم، کمتر درس می خوندم
میدونی چرا این کارها رو می‌کردم؟؟؟ چون میدونم 10 سال بعد از سال 1384 قرار هست باز بهم بگن "اگه 10 سال به عقب برمی‌گشتی چه‌کار می‌کردی" و من باز میگم
بیشتر بیشتر می‌خندیدم، بیشتر بیشتر بازی می‌کردم، بیشتر بیشتر شیطونی می‌کردم و ...
کمتر کمتر ناراحت می‌شدم، کمتر کمتر استرس آینده رو داشتم و ...
.
.
اره چقدر اینطور زندگی کردن به ظاهر زیباست ولی
ولی چند بار قرار هست این 10 سال‌ها رو تکرار کنم؟؟؟
روزی میرسه که فقط از لذت بردن خسته میشم
روزی میرسه که دلم برای غم، تنگ میشه، دلم برای نگرانی، تنگ میشه
و این میشه که یادمیگیرم این گریه است که ارزش خنده رو معلوم میکنه این غم واندوه است که ارزش شادی رو به نمایش میذاره
شادی های مطلق، خنده‌های مطلق، روزی خسته‌کننده خواهد شد
اگه در زندگی بالا و پایین نباشه یعنی، مُردی
آره من پس اگه به گذشته برمی‌گشتم همه رو باهم حس می‌کردم
هرچقدر هم برگردم به گذشته و کارهای نکرده‌ای که دوست دارم رو انجام بدم و کارهای کرده بد رو تکرار نکنم باز به خودم میگم، اه میتونست بهتر از این باشه و سریال تکراری، باز دلم می‌خواست برگردم عقب بهترش رو انجام بدم
پس به گذشته خودم افتخار می‌کنم با تمام بالا و پایین‌ها؛ خاطرات تلخ قویی‌ترم کرده، و خاطرات شیرین انرژی‌بخش بوده برای آینده من
پس داشتن هر دو لازمه
.
.
پس سعی می کنم خودم باشم چون به‌اندازه کافی دیگران داریم...
فقط میدونم که آینده نانوشته من، زمان حال من است و گذشته نوشته‌شده من، زمان حال من است، زمان حال من همان آینده گذشته من است
من امروز ده سالِ پیش همان ده سالِ پیشی که در ذهن داشتم خواهم بود
و
من امروز ده سالِ بعد همان ده سالِ بعدی که در ذهن دارم خواهم بود
چون افکار امروز، گذشته‌ای که در آینده است رو رقم میزنه
 
نویسنده پوریا آریافر
/ 3 نظر / 39 بازدید
الی

بسیار زیبا[لبخند]