با عظمت ترین تغییر عالم...

قدرت انسان آنقدر زیاد است که می‌تواند با عظمت‌ترین تغییرات را در عالم ایجاد کند، با عظمت‌ترین تغییر در عالم تغییر نظر خداست. انسان می‌تواند با استغفا،ر خدای قهار را از خود راضی کند؛ و با گناه، نظر خدای مهربان را به خود تغییر دهد و با دعا و تضرع، تصمیم خدای بزرگ را دربارۀ خود تغییر دهد.

/ 0 نظر / 138 بازدید