هنوز فرصت هست ... - 29

 فرشته از شیطان پرسید: قوی‌ترین ‌سلاح تو برای فریفتن انسان‌ها چیست؟

شیطان گفت: به آنها می‌گویم «هنوز فرصت هست» .

شیطان پرسید :قدرتمندترین سلاح تو برای امید بخشیدن به انسان‌ها چیست؟....

فرشته گفت :به آن‌ها می‌گویم «هنوز فرصت هست»..!

منبع:  سایت کلوپ 

/ 3 نظر / 7 بازدید
ستایش

صد بار اگر توبه شکستی باز آ

مات خدا

دلت که گرفت، دیگر منت زمین را نکش!!! . راه آسمان باز است، پر بکش! " او " همیشه آغوشش باز است، نگفته تو را میخواند اگر هیچکس نیست، . . خدا که هست… . . . سلام جوونمرد.خدا قوت.. آخیششش...چقدر دلم تنگ شده بود برای این وب.. برای اینکه نظر بذارمو یه ذره صاحب وب رو اذیت کنم[چشمک] وایشونم صبورانه با حرفاشون منو به راه راست هدایت کنن[لبخند] ممنوووووووون. یه عالمه ممنون که بازم اومدین. تا بعد درپناه حقققققققق

یاسی

هنوز فرصت هست[لبخند][گل]