/ 8 نظر / 53 بازدید
دریا

کسى که آخرت را بدنیا فروخت / نداند هم آن و هم اینش بسوخت‏ کسى که آخرت را بدنیا خرید / به او خیر فانىّ و باقى رسید . . .................................................................[گل]

دریا

به نام آنکه هستی نام از او یافت / فلک جنبش زمین آراو از او یافت خدایی کافرینش در سجودش / گواهی مطلق آمد بر وجودش . . .............................................................[گل]

دریا

ستایش کنم ایزد پاک را / که گویا و بینا کند خاک را به موری دهد مالش نره شیر / کند پشه بر پیل جنگی دلیر جهان را بلندی و پستی تویی / ندانم چه ای آنچه هستی تویی . . ......................................................[گل]

دریا

عقل، جاده ی پر پیچ و خمی است که “تا” خدا می رسد و عشق، جاده ی مستقیمی که “به” خدا می رساند . . .........................................................[گل]

زهراجمالی681

سلام ببخشید دیر دیر میشه سر بزنم خوبین؟ هووف خدا کمک همه بکنه کمک ماهم بکنه کمک بقیه بکنیم موفق باشین التماس دعا مشهد دعاگو هستم امشب میرم پابوس اقا

مریم

این اشکال زندگی واقعی اصن ی اشکال ریزی بود[نیشخند] هیچ کس تا حالا نفهمیده بودش[شیطان]

یار بی یاور

گر پرده ز رخ باز نماید مهدی از خلق جهان دل برباید مهدی ای شیعه چنان منتظر مولی باش گویی که همین جمعه میاید مهدی