خدای را باید شناخت - 55

خدای را باید شناخت که اوست دهنده بی منت

اگر همه بستانند او بدهد و چون او بدهد کَس نتواند بستاند . . .

 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

میـزان انسـانیت یـک فـرد

از نحـوه برخـورد او بـا دیگـرانـی کـه بـرای وی هیـچ کـاری نکـرده انـد ، مشـخص مـی شـود ...!

 ٠•●ஜ آن لنـــــــــدرز ஜ●•٠

/ 9 نظر / 125 بازدید
الی

خیلی سخته آدم به کسی که ازش محبت ندیده، بهش محبت کنه، یا ازش خوبی ندیده ، بخواد بهش خوبی کنه

دریا

“اگر هر بار که لبخند بر لبانم می نشانی، می توانستم به آسمان بروم و ستاره ای بچینم، آسمان شب دیگر مثل کف دست بود.” –...

دریا

“بهترین و زیباترین چیزها در دنیا قابل دیدن و لمس کردن نیستند—باید آنها را با قلبتان احساس کنید.” ...

دریا

ین عشق نیست که دنیا را می چرخاند، عشق چیزی است که چرخش آنرا ارزشمند می کند.”

دریا

سرمشق های آب،بابا یادمان رفت / رسم نوشتن هم خدایا یادمان رفت شعر خدای مهربان را حفظ کردیم / اما خدای مهربان را یادمان رفت

دریا

چنان زندگی کن که کسانی که تو را می شناسند و خدا را نمی شناسند بواسطه آشنایی با تو ، با خدا آشنا شوند . .

دریا

کجا روم که چاره ساز ای خدا تویی نیاز هر چه بی نیاز ای خدا تویی . .

دریا

دل های بزرگ و احساس های بلند عشق های زیبا و پر شکوه می آفرینند که جان دادن در کنارش آرزوئی شور انگیز است اما کدامین معشوق مخاطب راستین چنین معشوقی خواهد بود و او فقط خداوند است .

یلدا

اگر همراه با هر دعایی که میکردم قدمی بر میداشتم... اکنون کنار خدا ایستاده بودم. . .