همه، جز خدا... - 60

همه را صدا زدم جز خدا

هیچ کس جوابم را نداد جز خدا

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

سخت است آزاد کردن نادان هایی ،

که زنجیرهای خود را می پرستند

/ 8 نظر / 50 بازدید
الی

خیلی عالییییییییییی

دریا

بیایید کمتر خطوط قلبمان را اشغال کنیم شاید خدا پشت خط باشد

دریا

دوست خدا بودن یونیفورم نمی خواهد فقط یه دل پاک و زلال کافیست

لورا و دریا قومآ

[دست][دست] نه این خدایی جمله ی تاثیر گذاری بود بشدت تحت تاثیر قرار گرفتم دور از جون شما[نیشخند] [دست][دست]

لورا و دریا قومآ

ینی بزنی تو سرت که جونت درجا در ره[قهقهه] دیگه به این ولیم نیسم[قهقهه]نیمچه احساسی دارم[قهقهه] عکس نوشتهه هسا همین دور از جون شما که خدا قسمتتون کنه شما هم تحت تاثیر قرار بگیری تحت تاثیرمون قرار داد اساسی[خنثی]

لورا و دریا قومآ

خوبه با لهجه حرف نزدم[قهقهه] این سطحیشه شااااااااااااااید حالا شااااااااااااااید شاااااااااااااااااااید که فرض محاله .بلد باشه[نیشخند] باید بگردی همشهریام پیدا کنی(عمرا بتونی.هر وقت فهمیدی کجایی هستم که نمیفهمی بحول قوه ی الهی[قهقهه](به آی پی هم رجوع نکن ضمنن که الکی میگه[نیشخند])شاااااااااید شااااااااااااید حالا شاااااااااااید بتونی پیداشون کنی][قهقهه])

لورا و دریا قومآ

الکی میگه[نیشخند] دشمن آباد[قهقهه]بیشین تا بگم[نیشخند] اگه خدا قبول کنه[نیشخند]