/ 3 نظر / 44 بازدید
asal

خالی تر از سکوتم … انبـوهــی از ترانـه بــا یـاد صبـح روشـن اما … امیـد باطل شب دائـمی ست انـگار … باپست جدیدبه نام انتظار آپپپپپپم نظرفراموش نشه مر30

نازنین

مرسی عالی بود