# تنها_عشق_واقعی_خدا

آشوبم آرامشم تویی - 91

آشوبـᓄ  آراـᓄـشـᓄ تویے  ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ بر آنچه گذشت ، آنچه شکست ، آنچه نشد ... حسرت نخور ؛ زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 58 بازدید

خدایا می دانم که می بینی... 47

تمام غصه های دنیا را میتوان با یک جمله تحمل کرد...  می دانم که می بینی   ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖  ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ٬ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 259 بازدید