# دوستت_دارم_خدا

ی دوست دارم اسمش خداست - 54

ی دوست دارم  اسمش خداست  بحثش از همه جداست  تا اونو دارم بیخیال مخاطب خاص  ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ بیابان شوره زار در یک ظهر گرم و سوزان با ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 114 بازدید