# شعرهای_زیبا_مفهومی

من دلم قرصه - 77

من دلــــــم قــرصـه کسی غیر از تــــو بـا مـــن نیستــــــــ ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ مــــــــــــــــــــاه من! غصه اگر هســـــت بگو تا باشد معنی خوشـــبختی، بودن اندوه است این همه ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 135 بازدید

توکل به تو - 76

پروردگارا... کارم را به تو می سپارم ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ خداحافظ همین حالا، همین حالا که من تنهام خداحافظ به شرطی که بفهمی تر شده چشمام خداحافظ ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 185 بازدید