✿ رکوردهای این وبلاگ ✿

بیشترین بازدید کننده 2   فروردین 94 بود 355  بازدید کننده در یک روز 

بیشترین بازدید کننده 8   فروردین 94 بود 409  بازدید کننده در یک روز 

بیشترین بازدید کننده 10 فروردین 94 بود 440  بازدید کننده در یک روز 

بیشترین بازدید کننده 11 فروردین 94 بود 506  بازدید کننده در یک روز 

بیشترین بازدید کننده 14 فروردین 94 بود 893  بازدید کننده در یک روز 

بیشترین بازدید کننده 25  خرداد  94 بود 1204 بازدید کننده در یک روز 

بیشترین بازدید کننده 30  خرداد  94 بود 1327 بازدید کننده در یک روز  (آمار وبگذر)

بیشترین بازدید کننده  6   مرداد  94 بود 1620 بازدید کننده در یک روز  (آمار وبگذر)

بیشترین بازدید کننده  7   مرداد  94 بود 2003 بازدید کننده در یک روز  (آمار وبگذر)

/ 0 نظر / 33 بازدید